Четири нови професионални специалности ще усвояват русенски гимназисти от тази есен. За първи път в Русе се открива специалност „Полиграфия“ - паралелката ще бъде създадена в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура, като ще бъде едновременно защитена и дуална. Терминът „защитена паралелка“ също е съвсем нов - той означава, че в класа тийнейджърите ще се готвят за професия, от която регионът има остра нужда, като вместо задължителните 26 деца в класа могат да бъдат записани и само 9 ученици. За обучение на млади полиграфисти настояли от русенската печатница „Дунав“, като уверили, че са готови да приемат младежите на практика в рамките на дуална програма, обясни началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. 
Вчера тя представи пред областната постоянна комисия по заетост предложението за държавния план-прием в средните училища в Русенска област. Останалите три нови специалности са икономическа информатика в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ и металообработващи машини /защитена/ и промишлена естетика и дизайн /с очакван недостиг - другият нов термин, който допуска до 12 деца в клас/, и двете в ПГ по промишлени технологии „Атанас Буров“. Защитени специалности се предвиждат също и в Корабната гимназия - по корабни машини и механизми и за речни капитани, в Облеклото - компютърно проектиране на облекла и десениране на платове, в ПГ по транспорт - спедиция и логистика, в Механото - топлотехника, в Строителната гимназия - транспортно строителство, и в ПГ в Бяла - полевъдство. 
Радостно е, че успяваме и да възстановим някои специалности от закрити преди време училища, каза Георгиева и посочи компютърното десениране на платове, което идва на мястото на затвореното училище по текстил, както и половинката паралелка по контрол на качеството на храните - специалност, изучавана някога в закрития техникум по зърносъхранение и зърнопреработване.
1660 ученици в момента учат в седми клас, в това число 51 деца в Спортното училище и 43 в Училището по изкуствата, които едва ли ще кандидатстват в други учебни заведения, каза Георгиева. Най-много са децата, които ще завършат основно образование в Русе - 1270, следва Ветово с 90 седмокласници, Бяла с 85, Сливо поле с 67, Две могили - 56, Иваново - 35, Борово - 33 и Ценово - 24. От тях само децата в Иваново и Ценово нямат възможност да постъпят в гимназия в същото населено място. 
Така или иначе, в план-приема за всички завършващи има достатъчно места в 27-те гимназии и обединеното училище в Борово. Очакват ги 71 паралелки - 28 профилирани и 43 професионални с над 80 специалности. 
За Русе се предвижда прием в 58 паралелки. В Английската гимназия се запазват 4-те езикови осми класа, 4 ще бъдат те и в Европейското училище: с английски, немски, испански и един слят с френски и руски. В Дойче шуле ще приемат 3 паралелки с немски. 
Любопитно предложение направили от Математическата гимназия - за една паралелка дуално обучение на програмисти с квалификация втора степен. Обсъдихме това с ръководството на МГ и се радвам, че те се убедиха, че предложението им не е най-уместното, каза Росица Георгиева. Освен че при това положение учениците от МГ в последните класове повече време ще прекарват във фирми, а не в час, същата специалност, но с по-висока степен на квалификация, има от години в ПГ по електротехника и електроника. И така приемът в МГ се запазва с 4 паралелки - по математика, софтуерни и хардуерни науки и природни науки. Но пък МГ от тази есен вече ще приема не една, а две паралелки след завършен 4 клас. Така се отваря по-широка писта за деца с изявени дарби в математиката, надявам се, надеждите ни русенски ученици да влязат в националния математически отбор стават по-реалистични, каза Георгиева.