Тричленен състав на Окръжния съд не позволи на частен съдебен изпълнител да продаде къщата на мъж от Бяла заради непогасен кредит към банка.
С взетия заем М.Ц купил два имота във Варна. След това отново с кредит купил къща и в Бяла, но спрял да си погасява задълженията и срещу него били образувани изпълнителни дела. По първото били продадени имотите в морската столица, а по второто към същата процедура тръгнала и къщата в Русе. М.Ц. обаче подал жалба, тъй като това е единственият дом на семейството му, а и изтеглената от банката сума е едва 5000 лева и може да бъде платена по друг начин.
Съблюдавайки промените в ГПК съдът се произнесъл в негова полза. Решението не подлежи на обжалване.