В гасенето на осем пожара се включиха десетте доброволци от формированието в Ценово през изминалата година, като в половината от тях отрядът се е справил със собствени сили и средства. Формированието е единственото в Русенска област и едно от малкото в страната, което разполага със собствен противопожарен автомобил и е готово да откликне на сигнали за критични ситуации само за броени минути. Доброволците редовно се включват и в акции по изтеглянето на закъсали автомобили в преспите през зимните месеци, а при опасност от наводнение дават постоянни дежурства и следят нивото на реките. Те успешно преминаха и през обучителните курсове на БЧК за оказване на първа долекарска помощ, а преди дни всички членове на екипа получиха нова екипировка. За труда си досега ценовските доброволци получаваха средно по три кубика дърва за огрев. От тази година ще се отпускат и до 400 лева на всеки доброволец за участие в спасителни операции.