Потреблението на електроенергия се покачва рязко с понижаване на температурите заради масовото използване на климатици за отопление през зимата, смятат експертите на „Енерго-Про“. Употребата на климатици води до икономии в повечето случаи. Модерните модели работят с коефициент за преобразуване от поне 3-4 и дори 6-7 за най-добрите марки. Което означава, че климатикът ще ви консумира 1kW електроенергия, а ще дава 4kW топлина. При -5 градуса по Целзий и по-ниски температури на въздуха обаче КПД-то на повечето марки рязко пада, в голяма степен го запазват само проверените световни марки. Останалите, купувани обикновено с оглед по-ниската им цена, използват значително повече енергия, за да поддържат същата температура в домовете.
Среднодневните температури на територията, обслужвана от „Енерго-Про“, варират между +3 и +22 градуса в зависимост от сезона. Традиционно пикът в потреблението на електроенергия е през януари и февруари, тъй като тогава минималните температури варират в диапазона от -7 до -15 градуса.
Отражение върху консумацията дава и продължителността на застудяването. Ако ниските температури се задържат, стените се охлаждат и отоплителните уреди увеличават разхода на електроенергия. От значение е също броят на часовете с по-ниски стойности в дневния ход на температурите. Традиционно през цялата година домакинствата изразходват повече енергия през вечерните и нощните часове, като средната сметка за месеца включва значително количество енергия на нощна тарифа, която е с много по-ниска цена от тази на дневна. При отрицателни стойности, или такива около нула градуса на температурите през деня, се наблюдава натрупване на ефекта от понижаването на КПД на климатичните системи и бързото охлаждане на сградите. По този начин консумираната в повече от по-топлите месеци енергия през деня увеличава дела на по-скъпата дневна тарифа, а това дава отражение върху месечните сметки.
Обикновено в къщи и апартаменти с повече външни стени отоплителните електроуреди изразходват допълнително количество електроенергия за затоплянето на един и същи вид помещение. 
През зимата се увеличава консумацията на ток и на другите уреди в дома - пускаме повече перални заради дебелите зимни дрехи, бойлерът работи по-дълги часове за достигане на обичайната температура заради по-бавното загряване и по-бързото охлаждане вследствие на по-ниските температури в банята. Котлоните и фурните отдават по-лесно и повече топлина в помещенията.
 Честото отваряне на хладилника и продължителното задържане на вратата отворена също води до повишаване на потреблението на електрическа енергия.
Експертите на „Енорго-Про“ считат, че от изключително значение през зимните месеци е качествената изолация на домовете, използването на енергийно ефективни уреди (клас А, А+, А++), както и правилното поведение за предотвратяване на „изтичането“ на топлина от помещенията. Отражение върху консумацията дава изложението на дома (особено север) и големината на прозорците, непокрити с плътни завеси. Незатварянето на вратите към неотопляеми помещения и използването на духалки и калорифери с висок разход на енергия, може да се окаже причина за допълнително повишаване на сметките за ток с десетки левове. Инвестицията в енергийно ефективни уреди и монтирането на подходяща изолация се изплаща с по-ниски сметки за електроенергия.