Идеята забравените акции от боновите книжки да влязат във специален инвестиционен фонд, лансирана наскоро от финансовото министерство, ще означава печалба за едни и загуба за други ако бъде осъществена. Напълно възможно е по вашата сметка да има акции за няколкостотин и дори близо 2000 лева. Които ще се разводнят и над 90% от стойността им ще се загуби ако се окажат в общия кюп. Потенциалната загуба обаче може лесно да бъде избягната с няколко прости стъпки. 
Първо - трябва да проверите дали на ваше име /или на човек, на когото сте наследник/ има налични акции в Централния депозитар. За тази цел не е необходимо да се пази боновата книжка. Ако имате електронен подпис или ПИК от НАП, можете да проверите какви акции имате безплатно в сайта на Централен депозитар АД на адрес https://ewallet.csd-bg.bg/. Срещу над 20 лв. тази информация може да ви предостави и инвестиционен посредник /всяка банка/.
Второ - трябва да проверите каква е стойността на притежаваните ценни книжа. Това може да са акции не само на фондове, но и на някое голямо предприятие, като например "Албена", "Соди" - Девня. Някои от тях са публични компании и се търгуват на фондовата борса, така че могат да се продадат сравнително лесно. За непубличните е по-трудно, тъй като трябва вие да намерите купувач. Но ако фирмата е печеливша и дава редовно дивиденти /като примерно "Солвей Соди"/, кандидати няма да липсват. Такива обяви се публикуват да речем в специалната тема на сайта Investor.bg.
Ако боновете са вложени в инвестиционен фонд, шансът да струват нещо е 1 към 5 - само 17 от някогашните 81 фонда имат реална стойност на бонова книжка от над 0 лв. Имате късмет ако сте избрали "Централен" ПФ /сега "Стара планина Холд" АД/, където стойността на едно бонова книжка към момента и 1860 лева и акциите му се търгуват на фондовата борса. Другите добри варианти са ПФ "Варна", сега "Холдинг Варна" /970 лева за бонова книжка/, ПФ "Индустриален капитал" /сега "Индустриален капитал Холдинг"/ - 460 лева, "Нов век" - 350 лева, "Еврохолд България" - 300 лева, "Албена" - 210 лева и т.н.
Трето - ако стойността на акциите е над 50 лева, по-добрият вариант е да ги извадите от общия кюп. Просто трябва да отидете в лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник (каквито са и банките) и да прехвърлите акциите си в своя лична клиентска подсметка към посредника. Защото в специалния инвестиционен фонд ще влязат само акциите, които стоят без надзор от инвестиционен посредник, тоест - са директно в Централен депозитар (т. нар Регистър А).
След като акциите са вече под ваш надзор може да избирате дали да ги продадете или да продължите да ги държите с идеята да получавате изплащаните от компаниите дивиденти или с надеждата цената на акциите да се покачи. Трябва да се има предвид, че за продажбата им има разходи и таксите могат да достигнат и 50 лева. 
Ако акциите на ваше име струват няколко лева или са непродаваеми, по-добре не правете нищо докато влязат в общия фонд. Тогава вместо тях ще получите нови акции от специализирания фонд, които най-вероятно също ще струват стотинки, но ще бъдат по-лесно продаваеми. И трябва да се отървете от тях в петгодишен срок, защото иначе ще бъдат национализирани. Поне такива са плановете на финансовото министерство.