Срокът за ликвидация на „Тежко машиностроене“ да се удължи с още една година, до 31 декември 2019 г., са гласували акционерите на Общо събрание, проведено на 7 януари. То трябваше да се проведе преди Нова година, но беше отложено заради смяната на ликвидатора. Решението е взето единодушно, тъй като на събранието е присъствал само един акционер - Държавната консолидационна компания. Останалите 2304 - шест юридически и 2298 физически лица, повечето от които от Русе, не са имали свой представител. Което е лесно обяснимо предвид факта, че седалището на някогашния русенски промишлен гигант вече е в София, където се провежда и събранието.
Удължаването на срока за ликвидация с още една година, през която няма да бъде направено абсолютно нищо, е филм, който гледаме вече няколко години. От ликвидацията на „Тежко машиностроене“ бяха получени над 4 млн. лева, които трябваше да бъдат разпределени между акционерите. Ликвидаторите обаче протакаха нещата докато милионите останаха блокирани на депозит във фалиралата Корпоративна банка. Сега за да получат акционерите поне някаква част от парите си, трябва да приключи събирането на дълговете и ликвидацията на КТБ. За което вероятно ще трябват доста повече години отколкото тези за ликвидирането на КТМ.