Първият по рода си за Русе изпит на студенти в библиотека "Любен Каравелов" ще се проведе днес от 10 часа. Второкурсниците от специалността "Български език и история" от Русенския университет "Ангел Кънчев" ще се явят със студентските си книжки не в аудитория на РУ, а в читалнята на библиотеката, където ще теглят въпроси от изпита по Антична и западноевропейска литература. Идеята е на преподавателите Илияна и Никола Бенини, които заимстват този метод на изпитване от практиката в Сорбоната в Париж. Целта е студентите да интерпретират при отговорите си творби от фондовете на библиотеката, които ще им бъдат предоставени по време на изпита.