Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) трябва да обяви в срок до 1 март тази година списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ), които се отдават под наем или аренда на животновъди. Това изискване е записано при последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като влезе в сила от 1 януари тази година.
Отдадените под наем пасища в Русенско през миналата година са 1309 дка, показва справката на земеделското министерство. Всички договори са за срок от една година. Иначе всеки път Областна дирекция „Земеделие“ предлага над 5000 дка пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, но кандидатите са малко. Никой не иска и да се обвърже за възможния 5-годишен срок.
През 2018 г. на първия търг бяха пласирани 1902 дка в общините Ветово и Иваново, на втория бяха наети още 199 дка в Брестовица и Глоджево. Свободни останаха 3007 дка. Причината за слабия интерес е, че в Русенско се отглеждат сравнително малко животни в сравнение с други области. 
Законът запазва без да променя срока до 10 март, в който лицата подават заявление по образец до кмета на общината за наемане на държавни или общински пасища. Окончателното разпределение на пасищата от ДПФ трябва да приключи до 1 юни.