Село без училище осигурява стипендии на свои деца и студенти. Въпреки че школото в Писанец е затворено през 1999 г., то все още си има действащо настоятелство, което се разпорежда с училищните ниви.
"Те са общо 1350 дка и ги отдаваме под наем, като с приходите подпомагаме студенти, ученици и деца в детски градини,които имат връзка с Писанец. В момента раздаваме по 52 стипендии, като студентите получават по 70 лв. на месец, а учениците и децата по 50 лв. Изискването е родителите на децата и самите студенти да са с постоянен адрес в Писанец", обясни пред Русе Медиа председателят на настоятелството и бивш кмет на селото Паско Христов.
Училищното настоятелство се грижи да запази българския дух в селото и подпомага местното читалище и местни творци от клуба на поетите и писателите в Писанец, издавайки техни стихосбирки.
Читалището, което е строено през 1901 г., е центърът за поддържане на културния живот и запазване на всички християнски и народностни празници в село Писанец, казва още Паско Христов. Училищното настоятелство купува редовно и книги, с които да попълва фонда на читалищната библиотека, която се ползва активно от местните жители.