Проблемът със замърсяването на генофонда на българските медоносни пчели се засилва през последните години. Много хора купуват пчели-майки от чужди страни с надеждата за по-висок добив. Това обаче крие рискове. По тази причина пчелари настояват за по-строг контрол. 
В България са регистрирани 900 000 пчелни семейства предполага се, че заедно с нерегистрираните техният брой достига 1,2 млн. Колко от тях не са обаче от българската раса Apis mellifera rodopica, никой не знае.
Според Иван Кънев, председател на Сдружение "Пчелари Русе" едно от най-големите предимства на българската медоносна пчела е, че е кротка и с годините най-добре се е адаптирала към климата в страната ни. Той посочи, че у нас действат две развъдни асоциации, които предлагат пчели-майки.
Пчеларите настояват по границата контролът да се затегне, защото въпреки че вносът на пчели-майки е забранен, внос на такива от Германия и Турция се предлагат в социалните мрежи.