Физически лица обработват 19% от нивите в Русенско. На кооперациите се падат 14%, а върху 67% зърнопроизводството се извършва от фирми юридически лица и еднолични търговци. Това показват данни от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), представени от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в рамките на на парламентарния контрол. Данните са за стопанската 2017/2018 г.
Физически лица сеят и жънат 18 876 хектара земеделска земя в областта, показват данните. Регионът ни е сред тези, в които кооперациите са най-силни - над 14 хил. хектара се стопанисват от тях. Две трети от заетите със зърнени култури площи обаче се обработват от фирми и еднолични търговци - 66 757 хектара. 
Решителен превес на юридическите лица в производството на зърнени култури показват и данните на ДФ "Земеделие" за изплащаните субсидии за единица площ. Най-много пари по това перо от години получават фирми и еднолични търговци. За миналата година първенец за пореден път е "Агрофактор"-Бяла с над 2 млн. лева субсидии, а след нея са ЕТ "Декаданс - Димитър Шишков", ЕТ "Камен Шишков", "Керчев и синове" ООД. На четвърта позиция между тях се вклинява кооперацията "Филип Тотю" от Две могили.
Площите, заети със зърнени култури в страната, са се увеличили за една година с 4% и достигат 1 942 782 хектара, показват данните на ДФ "Земеделие".