Сандрово изкара без ток цялата нощ срещу петък заради сериозна авария по трасето, идващо от Мартен. Три екипа на „ЕРП Север“ над 12 часа се опитваха да локализират проблема и успяха да го отстранят едва към 9,30 сутринта. Заради токовите удари в четвъртък вечерта има доста изгорели електроуреди.
Токът изгасна към 19,45 в четвъртък, сигнализирахме веднага и явно правиха опити да го възстановят дистанционно, защото няколко пъти примигна и пак изгасна, разказа кметът на Сандрово Божидар Стоилов. Според него от „Електроразпределение Север“ са реагирали адекватно и три аварийни екипа са работили цялата нощ. По трасето обаче имало десет трафопоста и не било лесно да се установи кой точно е дал дефект. Затова аварията е локализирана чак към 8 часа вчера.
 „Електроразхранването на село Сандрово е прекъснало в резултат на повреда по захранващия селото електропровод. Веднага след изключването му дежурни екипи на електроразпределителната компания „ЕРП Север“ са предприели действия за откриване на авариралото съоръжение по трасето. Въпреки усилията на специалистите в труднопроходимия терен, локализирането на повредата е било затруднено от гъстата мъгла през нощта и обледяването на електропровода. В светлата част на деня екипите са открили авариралото съоръжение и в 9:22 ч. електрозахранването на селото е възстановено. Към момента в компанията няма постъпили заявления за повредени уреди вследствие на аварията“, казаха за „Утро“ от „Енерго-Про“. 
За да се получи обезщетение за изгорял от токов удар уред, трябва да се подаде писмено заявление в „Енерго-Про“ до три дни след инцидента. До 24 часа след оплакването компанията изпраща техник за оглед, който трябва да състави протокол за щетите. Едва тогава уредите могат да се занесат на ремонт, като се пазят и касовите бележки и протоколите от сервиза. Тези документи се разглеждат от специалисти, които оценяват направените разходи, накрая одобрената сума се възстановява. 
Важно е да се знае обаче, че до идването на техник и съставянето на протокол не бива да ремонтирате уредите си. Защото после няма как да докажете, че щетата е причинена от колебанията в подаването на ток.