25 автомобила, 103 каруци и един кон са конфискувани от нарушители за изминалата година, съобщи Северноцентрално държавно предприятие /СЦДП/, под чиято шапка са стопанствата в Русе и Бяла. През 2018 г. в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград горските служители са задържали също 31 моторни триона и 16 други инструменти за дърводобив, както и 410,76 куб. м дърва. Заради нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча пък са конфискувани три законно притежавани ловни оръжия, две незаконни оръжия и 24 броя боеприпаси. 
При извършени през годината общо 40 153 проверки в горските територии в обхвата на СЦДП, са разкрити 950 нарушения. Десет от тях са по Закона за лова и опазване на дивеча, останалите - по Закона за горите. На всички извършители са съставени актове, които по надлежния ред са придвижени за налагането на наказания. През периода са били констатирани и други 147 нарушения, извършителите на които не са установени. 
Интензивно проверявани през годината са обектите за дърводобив, като броят на тези инспекции е 8789. Проверени са били още 9148 превозни средства, 18 694 ловци, 29 риболовци и 3493 други физически лица.