Моля за конкретна помощ от ваша страна. Можете ли да ми кажете какво точно изразява една рисунка на дъщеря ми, на 6 години и 11 месеца. Тя за нас със жена ми е най-голямата радост в живота ни. Вече 3 години живеем в чужбина. Тук намерихме спокойствието, което винаги сме търсили. Детето ни рисува винаги много интересни рисунки. Преди да се оженим, без то да знае, нарисува сватба, в която аз и жена ми сключвахме брак. На рисунката имаше сватбено хоро. Веднъж решихме да си дойдем в отпуска в България с колата. За това също не знаеше дъщеря ни. Тогава тя нарисува автомобил, пътуващ за някъде със закачени на него балони. Попитах я какво е точно това. Тогава тя ми отговори, че тази рисунка е прибирането ни в отпуска с колата за България. Изненадах се много, защото това го пазихме в тайна от нея. Много обича да пътува с кола, затова решихме да я изненадаме, но тя вече го е знаела или усещала. Така има и много други случаи, за които не се сещам сега. Преди рисуваше едни символи. Ще опиша така, както тя ми е казвала, че са: сърце - жена ми, звездичка - дъщеря ми, точка - аз. Така и до днес знае кой символ кой е от нас (аз например често ги забравям). Преди няколко дни нарисува тази нова рисунка. Попитах я: „Сега на този последния ред, който е по-тъмен от другите три и на който пак има звездичка, кой е този?“. Тя ми отговори, че е леля й - сестрата на жена ми. Тя е при нас за няколко месеца да поработи и да си спести пари. На рисунката има нещо като пеперуда, в която сме ние четиримата с тези символи. Това е, което искам да разбера - какво точно изобразява тази рисунка. Дано съм бил точен и да не съм пропуснал нещо. Предварително ви благодаря. Емо, 34 г.

Здравей, Емо! В писмото не беше прикачена заснетата рисунка, но в случая няма значение предвид това, което съм склонна да отговоря по твоя въпрос.
Пишеш: "Моля за конкретна помощ от ваша страна". Дали има нещо, което ви безпокои със съпругата ти, или теб те измъчва любопитството?
Казваш, че детето е най-голямата радост в живота ви. Може би то е здраво и нямате притеснения относно него. От писмото разбирам, че
заради рисунките допускаш у детето пророчески дарби
Не споделяш дали това те радва или тревожи, или те напряга неизвестността. Според теб детето узнава неща, които няма откъде да знае, и предвид това може би символите, които е ползвало преди за членовете на семейството и които сега са се повторили във въпросната рисунка, представляват още по-голяма загадка. И ако сърцето и звездичката са някак по-универсални и определени, то какво може да означава една точка, с която е представила теб по символичен начин?
На метода детска рисунка посветих и научна, и професионална отдаденост, ползвам го и досега в работата си, затова няма начин да го опорочавам, приравнявайки го до гадателство. Разбира се, в рисунка дете или възрастен може да кодира свое отношение или послание.
Емо, не си единственият родител, който се обръща към мен с подобно
желание да надникне в света на детето си чрез рисунките му
В днешно време хората са преинформирани от масовите медии, включително от интернет. Достъпните научни материали са дълги за четене, за правилното им разбиране се изисква специализирано познание и са неинтересни за едно обикновено любопитство. А човек се изкушава да се хване за нещо малко, ограничено, което му се струва ефективно, направо вълшебно, без значение дали е повърхностно познание, и да прави бързи изводи и открития посредством него. Така в нещо нормално в изразяването на детето може да „види“ изключително послание, или пък да остане сляп за сериозни предупредителни признаци. 
Рисунките, които съм получавала от родители с подобен на твоя интерес, са били без описание поне на обстоятелствата, при които е рисувало детето - спонтанно или по предложение на член на семейството. А някои от тях видимо са опит на родителя да приложи рисувателен тест без познаване на тази материя и на съответната методика. При това положение
дали е етично да гадаем по детските изображения
и да правим изводи за детето? Това - психолог да съдейства по рисунка, на изпълнението на която не е присъствал, а само му е изпратена, би имало смисъл при изключителни обстоятелства - ако има действителен проблем със здравето и развитието на детето и ако рисунката е допълваща към други средства, използвани за единична или продължителна диагностика.
За да не изпадаме в такива слабости, нека имаме предвид значението на рисунката и на други форми на изразяване, в които може да има нещо иносказателно, символично, или пък нещо конкретно и директно илюстративно, което да се знае най-добре от самия автор или да се чувства само от него.
Първо, нека да приемем, че
рисуването е естествена форма на изразяване при повечето деца
наред с развиващата се реч и с играта. Понякога то допълва речта, когато не са достигали думите, а друг път е обратно - рисунката може да предшества мисълта и думите. Може да е игра и резултатът от нея да наподоби нещо за детето и то да направи свое откритие в нея, за което да говори и да продължи да се вълнува. Понякога рисунката е „разговорлива“ чрез вложеното съдържание, а друг път в нея са оскъдни изображенията, а изобилстват цветове. Цветовете в нея може да са характерни за реалните предмети и обекти, които е изобразило детето, или пък то може да е използвало невероятен колорит по своя си естетика или потребност. Докато зрелите художници биха могли хем да бъдат спонтанни, хем и да планират своите похвати,
детето обикновено рисува спонтанно
Ето за това трябва да внимават родителите, ако се изкушат да поставят рисувателни задачи - да не въвлекат детето в стремеж рисунките му да отговорят на техните очаквания, в които дори му е трудно да се ориентира. Ако пък то забележи как майка му или татко му се взира и търси някакви знаци и разпитва какво означава даден елемент, това може да стане причина да „замлъкне“, като престане да рисува.
Какви са възможностите на рисунката в психодиагностиката тук няма да описвам, за да избегна внушения у хората или пък свръхинтерес, който да доведе до нови такива въпроси като твоя, Емо. 
Сега нека се ориентираме заедно в ситуацията, за която ме помоли за помощ в началото на писмото.
Не се разбира дали ти или друг от семейството сте наблюдавали процеса на рисуване на тази пеперуда със символите. Има значение
дали първата подобна рисунка е правена вкъщи и при какъв повод
дали е рисувана на детската градина, какво предложение е било отправено към детето за нея или то е нарисувало тези символи спонтанно.
Молбата ти така, както си я написал, по-скоро ме подтиква да гадая какво изразява твоето писмо, отколкото рисунката на детето. Спестих за вестника от писмото ти подробните данни, които посочваш - имената на членовете на семейството и други. Начинът на поднасянето им звучеше като на зрителите, които поставяха проблеми за гадаене на ясновидци в модните допреди десетина години телевизионни предавания с такива участници.
Споделяш, че цялото семейство се чувствате добре там, където сте от 3 години, и че цените спокойствието. Ако правилно разбрах написаното, първоначално с жена ти не сте имали брак. В един момент сте решили да го сключите, но детето не е знаело, че това предстои, когато един ден нарисувало сватбеното ви хоро. Емо, вероятно имаш впечатления само от твоето дете и това те удивлява, но
много деца, особено момичетата, се вълнуват от фантазиите по сватбата на родителите си
Съвсем нормално е да си я създадат във въображението и да й се наслаждават. В тази фантазия вграждат заети впечатления от други сватби, на които може да са присъствали, или от кадри от филми или предавания от телевизията. Нерядко за това са на разположение и фантазиите, които оживяват покрай куклите Барби и техните атрибути. Деца, чиито родители са имали традиционно сключен брак, преди те да се родят, обичат да гледат снимките от сватбата, момиченцата да си поиграят с булото на майка си, с булчинската чантичка или други запазени реквизити. Ако децата посещават детска градина, там неминуемо сватбата се появява като сюжет в игрите в даден период и се съчетава дори с хоро и със свободни рисунки на тази тема.
Веднъж сте решили да пътувате до България с колата за отпуската ви, без да казвате на дъщеря си.
Пазили сте тайна, за да я изненадате, само че тя ви е изненадала
като е нарисувала автомобил, украсен с балони (донякъде отново сватбен символ), пътуващ за България. Казваш - "тя вече го е знаела или усещала" - и че се е случвало и по повод други събития. Емо, понякога родителите са доста предсказуеми за децата си. Може да не казват дадено нещо с думи, но децата са по-чувствителни към знанието отвъд думите - вълнението на родителите или разсейването им встрани от нуждите на детето, но това, второто, е проблем при други случаи. От друга страна, често се случва в рисуването, както и в сънищата, детето да задоволява свои желания. И в двете сюжетни рисунки - със сватбеното хоро и с колата, много вероятно е твоето дете да е изразило свое голямо вълнение или желание - да си представи майка си булка и баща си влюбен младоженец, както и пътуване по любимия начин с кола „например до България“, за да е по-дълго и приятно и така да изненадате обичаните близки тук.
Сърцето и звездичката са символи, които детето усвоява по културен път,
научава ги. Както личи от рисунката на детето ти, с тях то награждава тези, за които се отнасят. Отскоро пристигналата леля вкъщи допринася с разнообразие и радост, а за възрастта на детето ти - и да й подражава. Е, и естествено, и хубаво е тя да се появи в рисунка на семейството със знак, с който детето показва близост с нея. Какво обаче е точката - "Това е, което искам да разбера - какво точно изобразява тази рисунка" - това изглежда, Емо, че ти остава неизвестно. Дали е знак за център на семейството, дали детето е маркирало чрез нея цел и предстои още да те опознава, или е начало, каквото обикновено е точката в рисунката? Дали ти си източник на начало в представите на детето?... Подобни въпроси не би трябвало да смущават зрелия родител, който разбира, че
идеите, както и настроенията на децата не са статични
и не би следвало той да им "застопорява" символите като неизменно означаващи определени членове на семейството чрез непрекъснато повторение на въпроси за тях. Защото вчерашното "сърце" онзи ден може да е било „слънце“, а днешната "звездичка" утре може да е "цвете".
А дали в една "точка" стои заключена нова тайна, пазена от детето, за която то може да има предчувствие за начало на узнаването й, не би било коректно да гадаем „зад гърба“ на детето. Но значението и степента на това любопитство може да са начало за среща със специалиста на всеки човек, настроен за самопознание и саморазвитие.