Русенските домакинства ще плащат по 2,943 лева с ДДС за кубик студена вода през 2019 г. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране, която на закрито заседание вчера утвърди цените на ВиК дружествата за следващата година.
Предварителното предложение на експертите бе за цена от 2,946 лв. за кубик, но в окончателното решение тя намалява символично с 0,3 стотинки. Тази година русенци плащаха студената вода по 2,771 лв./куб.м, така че поскъпването от 1 януари ще бъде с 6,2 на сто. 
Новата цена остава под социално поносимата стойност на ВиК услугите в Русенско, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечния разполагаем паричен доход на лице от домакинство. Според сметките на КЕВР тя е 4,024 лв./кубик. В някои области този таван е вече достигнат и там увеличението е ограничено. В други поскъпването е с близо 10 на сто.
На закритото заседание вчера управителят на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе Сава Савов посочи, че решението отразява ангажиментите, които е поело дружеството, но според него проблем ще бъде цената на електрическата енергия. ВиК ще използва наличните резерви, за да преодолее негативното влияние от поскъпването на тока, заяви Савов.