"Напуснах МГ "Баба Тонка", за да изпълня моралния си дълг. На 10 декември 2018 г. писмено уведомих началника на РУО-Русе, че поради категорично и принципно несъгласие с неговите разбирания за развитието на образованието в Русе напускам заеманата длъжност". Това съобщи в четвъртък късно вечерта на страницата си във Фейсбук директорът на Математическата гимназия Митко Кунчев. 
Най-дългогодишният училищен директор в Русе обясни това с няколко причини, които илюстрират разминаванията в разсъжденията и действията на началника на регионалното просветно управление и него самия. Сред тях са: „Началникът смята, че няма нужда да се интересува от мнението на родители и учени за план-приема. Аз мисля точно обратното“; „Началникът утвърждава план-прием с 5 /пет/ езикови паралелки с немски език. Аз мисля, че това поражда силен дисбаланс в образованието в Русе“; „Началникът твърди, че на Русе му трябват хлебари, шивачи, готвачи и т.н., а не инженери, програмисти, лекари, учители и други подобни. Според мен свободата на избора е универсален принцип“.
Като конкретен повод Кунчев да подаде заявлението за напускане на едно от най-успешните и желани русенски училища, ръководено от него 30 години, той посочва следното: „При годишното оценяване на резултатите от труда на директорите на училища аз бях класиран на едно от последните места от близо 70 директори. На практика получих за едногодишния си труд за 2018 г. оценка Слаб /2.00/. Гимназията не може да се ръководи от такъв директор“. 
Става въпрос за допълнителните възнаграждения, които се дават на училищни директори в края на годината за постигнати резултати, които се определят по сложна система от различни критерии. В този списък Кунчев е на 63-о от 68 места с 668.82 лева бонус, като това е с 11 лв. по-малко от бонуса на директора на основното училище в село Сваленик и с 568 лева по-малко от бонуса на първия в класацията, също директор на основно училище, но в Русе.
„На 61 години заменям тежестта да бъда успешен с лекотата да бъда начинаещ“, завършва съобщението на Митко Кунчев във Фейсбук.
Веднага след публикуването му в социалната мрежа последваха множество реакции - с поздравления за достойната позиция, с благодарности, с възмутени реплики по отношение на неразбирането и неоценяването. От Лайънс клуб Русе и Лайънс клуб Русе-Север изпратиха писмо, в което се казва: „Не знаем кой реши, че  България се нуждае повече от занаятчии, отколкото от интелектуалци със солидна научна подготовка, но нека той носи срама от провежданата политика в образованието, нарушавайки конституционното право на  избор на младите хора за универсален избор на образование и професионално развитие. За нас Вие сте  един от истинските будители на XX век в град Русе. Гражданите на Русе следва да се гордеят с Вас и приноса Ви за образованието и възпитаването на младите хора на нашия град“. 
На 10 декември директорът на МГ Митко Кунчев е подал заявление за ранно пенсиониране, на каквото той има право три години, преди да навърши определената възраст като педагогически специалист, обясни за „Утро“ началникът на РУО Росица Георгиева. На 19 декември тя е издала заповед, с която прекратява трудовите правоотношения с Кунчев от 1 януари 2019 г. Очаквах, че през дните от 10 до 19-и той може да оттегли заявлението си, но след като не го направи, а и през тази седмица на два пъти попита кога ще подпиша заповедта, в сряда я подписах, каза Георгиева.