В оставащите до края на годината няколко работни дни Министерството на младежта и спорта ще купи мажоритарен брой акции от многофункционалната спортна зала „Арена Монбат Русе“. За тази цел правителството отпусна 20 млн. лева, с които ще бъде придобит мажоритарният дял от капитала на собственика на залата „Арена Русе“. Дружеството притежава 51% в русенската зала, а останалите 49% са на общината. След приключването на сделката управлението на съоръжението ще бъде прехвърлено към „Национална спортна база“ ЕАД - дружеството, което е оператор на Националния стадион, на зала „Арена Армеец“ и на много други държавни спортни съоръжения. Това вероятно ще доведе и до нова промяна на името на залата, която вече беше „Булстрад“ и „Русе“.
Така ще се генерира висока степен на експлоатационна ефективност на обекта, съобразена със съвременните изисквания за подобен тип обекти и ще се намали пряката ангажираност на държавата за управлението и поддържането й, се посочва в решението на Министерски съвет от вчера.
Това е много добро решение в интерес на Русе и ще утвърди града като спортен център не само на регионално ниво. Залата е уникална, много красива и отлично поддържана. Като част от „Национална спортна база“ натовареността и ефективността й чувствително ще се повишат. Благодаря за перфектното партньорство на Пламен Бобоков, с чиито действия и ангажираност залата стана факт, коментира сделката кметът Пламен Стоилов.
В момента залата се управлява от „Арена Русе Мениджмънт“, в което основен акционер с 80% от акциите е компанията на братя Атанас и Пламен Бобокови „Международна компания за инвестиции и развитие“.
„Арена Русе Мениджмънт“ плаща на „Арена Русе“ наем  от 689 хил. лв. за миналата година. „Арена Русе“ пък плаща на „Арена Русе Мениджмънт“ за „управление на организацията на спортни и обществени събития“ в залата.
За 2017 година „Арена Русе“ отчете загуба от 1,578 милиона лева, сочи подаденият в Търговския регистър счетоводен отчет.
Залата влезе в новоучреденото дружество „Арена Русе“, с едноличен собственик „Проект Русе“, през същата 2017 г. На общинската сесия през февруари бе гласувано общината да замени 38.01% от акциите си в „Проект Русе“ срещу 49% от акции на „Арена Русе“, като по този начин прекрати участието си в „Проект Русе“. Собствеността на залата обаче продължи да бъде същата, както дотогава - община Русе притежава 49% дял, а за „Проект Русе“, което е контролирано изцяло от „Арена Русе Инвест“, останаха 51%. Последното дружество се държи от „Международна компания за инвестиции и развитие“ АД /58.21%/, „Денси строй“ ООД /39.28%/ и „Готи-ЕООД“ ЕООД /2.51%/.
Доизграждането на започнатата преди 1989 година и зарязана задълго спортна зала бе приоритет на не един кмет през последните 20 години. В крайна сметка реалните действия започнаха по времето на Божидар Йотов. Тогава сред кандидатите бе испанска фирма с опит в спортния мениджмънт, която предложи общината да получи значителна сума в брой, залата да бъде изградена за сметка на частната фирма и след 20 години да бъде подарена на общината. Офертата беше отхвърлена.