Около 63% от работодателите планират да дадат коледни бонуси на служителите си, 27% няма да предоставят, а 10% все още не са решили окончателно. Това показва анкета на Българската търговско-промишлена палата сред фирмите, членуващи в нея. Празниците са основната причина, която мотивира работодателите да стимулират финансово служителите си - това са посочили 48% от тях. Около 15% от фирмите са отбелязали, че дават бонуси в края на годината, защото имат добри корпоративни резултати. Недоброто финансово състояние е причина за 14% от работодателите да не могат да зарадват служителите си за Коледа.
69% от фирмите, които планират да дават бонуси, заделят до 500 лв. на служител. Малко над 1/4 (26%) ще изплатят сума в рамките от 500 до 1000 лв. на персонала. При 5% от анкетираните работодатели ще има над 1000 лв. коледен бонус. 
Половината работодатели планират да вдигнат заплатите на служителите догодина. Основната причина за това е мотивацията и задържането на кадри. Само 1% от участващите в анкетата са отбелязали, че ще се наложи намаление на възнагражденията на служителите им по финансови причини. Почти поравно са фирмите, които ще замразят заплатите на служителите си (25%) и тези, които още на са решили как да действат (24%).
Основната част от фирмите, които ще увеличават заплатите догодина, имат намерение за ръст с до 10% - при 2/3 от анкетираните. Между 10 и 20 на сто по-високи заплати ще получат работещите при около 1/3 от фирмите, които планират увеличение. Само 2% посочват ръст на заплатите на служителите над 20%.
Основната част от бизнеса планира да запази броя на наетите лица - 63%. Спад в заетостта очакват почти 7%, а увеличение и нови работни места планират 30%.
В проучването участват фирми от всички сектори на икономиката, като преобладаващите са тези от сферата на услугите, търговията, производството на храни, текстилната индустрия и електрониката.