10 са извършените проверки в мебели фабрики и автосервизи в Русе за неправомерно горене на отпадъчни материали. При съвместните инспекции на полицаи и експерти от екоинспекцията не са открити нарушения. Освен че инспекторите следят за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от производството или използване на неконвенционални горива, те извършват и проверки на документите. Но и там не бяха открити нарушители, като проверките показват, че отпадъците от производството и дейността се предават на фирми, които притежават съответните разрешителни документи. Инспекциите на обекти се правят по разпореждане на главния секретар на МВР.