Българската народна банка пуска нова банкнота от 100 лева, която ще има същия дизайн с изображението на писателя Алеко Константинов, но с редица нови характеристики за по-сигурна защита срещу подправяне.
В новите столевки ще има вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст „БНБ 100“, наблюдаваща се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина; нишката частично излиза от обратната страна на банкнотата и е с холограмен ефект. Водният знак ще е полутоново изображение на портрета от банкнотата и инициалите „БНБ“, наблюдаващи се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина. Холограмната лента включва появяващи се в зависимост от ъгъла на наблюдение изображения на еделвайс или силует на Алеко Константинов в профил, редуващи се с числото „100“ и минитекст „ЛЕВА“, които преливат в различни цветове при промяна на ъгъла на наблюдение. 
Регистър на прогледа е правоъгълно шахматно поле, разположено в средата в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото „100“. Мастилото ще бъде с променящ се цвят - цветът на еделвайса, разположен в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, се променя от лилав в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение.
В банкнотата ще се вгради и знак за незрящи граждани - релефно изображение на триъгълник, сочещ надолу, и правоъгълник, чиято основа е по-късата страна, разположен под него, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.