Изпълнените до момента дейности по проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „Мегахим“ АД“ обобщи на пресконфереция в сградата на фирмата на бул.“Липник“ 123 вчера мениджърът Димитър Йосифов. Заложените в проекта цели са неделима част от стратегията за развитие на предприятието, която е насочена към разширяване на пазарните позиции на „Мегахим“ и изпълнение на маркетинговите му планове.
Проектът допринася за постигане на устойчиво развитие на отделно производствено предприятие и на българската икономика като цяло чрез внедряване на производствено оборудване, водещо до повишаване на енергийната ефективност, намалена енергоемкост на производствените дейности, рециклиране (преработка) на върната и несъответстваща продукция, повишена ресурсна ефективност и установяване на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията с въвеждане на стандарт ISO 50001.