Само една фирма подаде оферта по процедурата за дългоочаквания ремонт на Пантеона на възрожденците, който е в лошо състояние. Русенската "Интис" е единственият кандидат да се заеме със строителните дейности по цялостната рехабилитация. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите по обществената поръчка. 
Дейностите по реконструкцията на Пантеона са за 1 484 067 лева, като средствата са по проект между Русе и Гюргево по трансграничната програма.
В момента в сградата има множество течове в костницата, в коридорите, а също и в помещението, където е разположено главното ел. табло. В коридорите има силна влага и миризма на мухъл, а старата вентилационна и отоплителна инсталация не работи. 
Предвидени са редица строителни дейности: главният вход ще бъде укрепен, позлатата на купола ще бъде подменена, ще се ремонтират вътрешните пространства.
В ход е и поръчката за избор на фирма, която да осъществява авторския надзор при ремонта на сградата и околното пространство на Пантеона на възрожденците.