Само 8.1% от българските предприятия продават своите продукти и услуги онлайн, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза едва на 5.2% от общия им оборот. Това показват данните от проведеното през 2018 г. изследване на Националния статистически институт. За последните 10 години статистиката отчита двукратен ръст.
По-голямата част от предприятията, които продават чрез интернет, осъществяват онлайн продажби чрез собствен сайт, интернет магазин или уебприложение (86.5%), а 35.3% използват платформи за електронна търговия като eBay, Amazon, Booking.com, eMAG, Alibaba и други.
Онлайн търговците най-често реализират продажби на физически лица (92.4%), но немалко предлагат своите продукти и услуги на други предприятия или на публични институции (62.8%).
Увеличение се наблюдава в относителния дял на предприятията, осъществили покупки онлайн, като през 2017 г. 17.0% от тях са закупили стоки или услуги чрез уебсайт, уебприложения или съобщения от тип EDI, което е с 4.0 процентни пункта повече в сравнение с предходната 2016 година. Най-активни при използването на електронна търговия са големите предприятия с 250 и повече заети лица, 28.5% от които извършват покупки по интернет, а 15.4% продават стоки или услуги онлайн.