Съдия Росица Басарболиева бе назначена от Висшия съдебен съвет за зам.-председател на Административния съд в Русе. Предложение, което бе подкрепено от Общото събрание на съдиите в институцията, бе направено от неговия председател Диан Василев след освобождаването на досегашния заместник-председател съдия Елга Цонева поради навършване на определената по закон възраст. 
Съдия Басарболиева има над 22 години юридически стаж, от които 5 години в Районния съд в Русе, над 5 години в Окръжния съд и над 11 години в Административния съд, където до юли м.г. изпълняваше длъжността зам.-председател.