Жури с председател скулптора Янко Бонев вчера разгледа обстойно 11-те проектни идеи, които участват в конкурс за паметник на Левски в Русе. Трима представители на Съюза на българските художници и шестима русенци изслушаха авторите на идейните проекти, които представиха своите разработки. В комисията, която избира кой да бъде автор на паметника, който ще бъде поставен в Парка на възрожденците, влизат също писателят д-р Руденко Йорданов, директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов, главният архитект на Русе Живка Бучуковска, арх.Орлин Неделчев, общинските съветници д-р Ервин Чакърян и Иво Пазарджиев. 
Журито обсъжда 11-те конкурсни работи до късно снощи. Очаква се резултатът да стане известен днес.