60 младежи от Ветово, които не работят, не учат и не са регистрирани в Бюрото по труда, намериха своята първа работа и получиха мотивационно обучение и подкрепа. 45 от младите хора на възраст от 15 до 29 години работиха като озеленители и се грижиха за облагородяването на паркове, градини и обществени площи във Ветово, а останалите 15 получиха професионална квалификация като социални асистенти. Това стана ясно на вчерашната пресконференция на сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" /БРТИМ/, на която бяха отчетени резултатите от проекта "Активиране за заетост". Дейностите по него продължиха 31 месеца, като с младежите във Ветово работиха експерти, които ги мотивираха активно да се включат в пазара на труда. Въпреки затрудненията при работата с младежите от Ветово, от сдружението подчертаха, че проектът е допринесъл за създаването на умения за работа и трудови навици сред участниците и е успял да ги накара да бъдат по-активни в търсенето на работа. Трима от младежите, които са напуснали рано училище, са успешно върнати в образователната система. Други от тях пък сами са си намерили трудова реализация или са се регистрирали в Бюрото по труда.