Клуб „Компас-Крос“ и общината проведоха по два маршрута последния за сезона турнир по спортно ориентиране „Русенска есен“.
Класиране, 1700 метра: момичета - 1. Йоланда Дамянова /МГ „Баба Тонка“/. 2. Яна Пенчева /ОУ „Т.Кърджиев“/ 3. Ина Симеонова /НУ по изкуствата/. Момчета: 1. Михаил Рачев /СУ „Васил Левски“/ 2. Светломир Раднев СУЕЕ /“Кирил Философ“/3. Калоян Танев /НУ по изкуствата/. 
3200 метра: девойки - 1. Велина Коева /МГ „Баба Тонка“/ 2. Гергана Стойчева /МГ „Баба Тонка“/ 3. Десислава Бахчеванова /МГ „Баба Тонка“/. Младежи - 1 Петър Борисов /МГ „Баба Тонка“ 2. Георги-Венцислав Пенев /МГ „Баба Тонка“ 18,53/. 3. Даниел Генчев /МГ „Баба Тонка“. Жени - 1. Ирина Евтимова /КФС „Спартак“/ 2.Мария Събева /КФС „Спартак“/ 3. Дарина Пенкова /Русенски университет/. 1. Павел Георгиев /ТУ София/2. Ивелин Тодоров /Русенски университет/ 3. Бисер Цирков /КФС „Спартак“/.
Призьорите бяха наградени от ръководителите на „Компас Крос“ Камен Каменаров и Красимир Коев.