При почти нулевите лихви в банките, правещи депозитите губещи заради инфлацията, българите влагат 55 млн. лева средно на месец в инвестиционни фондове. Това показват данните на Българска народна банка. 
Към края на септември 2018 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.95 млрд. лв. Техният размер нараства с 660.2 млн. лв. (20%), в сравнение със септември 2017 г. и със 191 млн. лв. (5.1%) спрямо юни 2018 г.
С вложенията в инвестиционни фондове българите се опитват да намерят по-доходен пристан за парите си - нещо, което в повечето случаи се оказва сложна задача. Макар инвестицията в борсови акции е исторически доказаният най-печеливш вариант в дългосрочен план, моментът може да се окаже крайно неподходящ и да съвпадне с някакъв срив на пазарите. Такъв момент изглежда се оказват последните седмици, тъй като на борсите в САЩ, Европа, а и в България се отчитат спадове.
Освен пазарния риск за вложителите, инвестициите във фондове имат и друг неблагоприятен ефект за българската икономика - парите на спестителите се инвестират предимно в чужбина и подпомагат тамошния бизнес. Но фондовете - инвестиционни и пенсионни, всъщност нямат кой знае какъв избор, тъй като у нас възможностите за инвестиции са изключително ограничени.