Цялостната модернизация на един от най-натоварените участъци - бул. "Липник", ще струва 6 295 697 лв. Парите за ремонта на 4300-метровата отсечка се осигуряват по спечелен българо-румънски проект от общините Русе и Гюргево. Предвидена е подмяна на настилката, тротоарите, маркировката, светофарите и дори пътните знаци, а с модернизацията по цялата дължина на булеварда се очаква да се намалят пътнотранспортните произшествия. Основните дейности бяха представени на пресконференция в Гюргево, като такава предстои да се проведе и в Русе през декември. Предвидено е също да се изготви съвместна стратегия за подобряване на транспортните връзки в региона Русе-Гюргево, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.