85% от сигналите, подадени в регионалната екоинспекция през октомври, са за неприятни и задушливи миризми. Общо през месеца получените жалби нa зеления телефон, по електронната поща и централата на РИОСВ-Русе, са 75, като 68 са за един и същи проблем и са постъпили през вечерните и нощните часове. От екоинспекцията обаче отчитат, че броят на сигналите за миризми значително е намалял, което е вследствие на предприетите от тях действия - предписания и административно-наказателни мерки към основните източници на неприятни миризми, сред които е и "Монтюпе". Останалите 15% от жалбите са за птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци, наднормен шум от действащи предприятия.
От екоинспекцията отчитат, че в 12 денонощия през октомври е имало превишения на нормите за фини прахови частици. Това се дължи на започналия отоплителен сезон с използване на твърди горива, съчетано с лоши метеорологични условия в периода - безветрие и липса на валежи. Друга причина за високото ниво на фини прахови частици са ремонтите на централните улици в Русе и недостатъчното почистване на участъците от натрупани по тях прахообразни отпадъци. За проблема е уведомен писмено кметът Пламен Стоилов за предприемане на необходимите действия, посочват от РИОСВ.  
Мобилната автоматична станция до Втора пожарна, която мери качеството на въздуха в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители - бензен, толуен и ксилен. Данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален, отчетени от пункта за мониторинг на площадката на „Монтюпе“, също не показват превишения на тези замърсители.  
През изтеклия месец е имало сигнал за оцветени сини води в Русенски Лом, които изтичат от колектор „Трети март“. Направен е оглед на заустването на колектора, където е констатирано изпускане на отпадъчни води с бледосин цвят. Съвместно с представители на ВиК е проверена ревизионна шахта на предприятието за производство на чорапи „Фазан“, но не е установен отток на отпадъчни води. Направен е оглед на производствената площадка на „Оргахим Резинс“, както и на локални пречиствателни станции. Не е констатирано замърсяване на отпадъчните води на дружеството, както и на отпадъчните води в канализацията по бул. „Трети март“, казват от РИОСВ.