На прага на зимата и в момент, когато отоплителните електроуреди се използват активно, „Енерго-Про“ предложи на своите клиенти подбрани съвети за пестене на електроенергия при отоплението. Установено е, че 40% от загубите на енергия в домакинствата се дължат на неправилна или пренебрегната подготовка на жилищата за зимата. Ето как да съхраним топлината и комфорта в домовете си, като същевременно оптимизираме сметките си за ток:
- Инспектирайте студените места в жилището си и се погрижете за осигуряване на нужната топлоизолация. На приземните етажи е препоръчителна подова изолация, а на последните етажи - таванна. В много случаи външните стени охлаждат в голяма степен помещенията и водят до повишен разход на електроенергия за отопление.
- Осигурете плътни завеси/щори, за да ограничите ненужното охлаждане и да намалите енергоразхода.
- Открийте процепи, отвори за кабели в стените и пространства под вратите и вземете мерки за уплътняването им, тъй като те биха могли да понижават температурата в стаята с няколко градуса.
- Проверете уплътненията  на прозорците и вратите на помещенията, а при необходимост поставете допълнителна входна врата и няколкокамерен  стъклопакет. Тези мерки ще предотвратят „теча“ на топлина.
- Проветрявайте за кратко при изключени уреди за отопление, за да не преохладите стаите, както се случва при дълго оставени открехнати прозорци.
- Настройте термостатите на отоплителните уреди на оптималните 20-22 градуса и внимавайте да са поставени по възможност на средна височина, да не са покрити, да не се нагряват от пряка слънчева светлина и да не са в близост до врата към неотопляемо помещение, за да отчитат точно и да не се включват/изключват ненужно.
- Намалявайте температурата през нощните часове и когато не сте у дома, за да не генерирате излишни разходи на електроенергия.
- Всеки от нас отделя топлина, затова в стаите с повече хора, а също и в помещения, в които се използват фурна/котлони, зададената температура на отоплителния уред може да бъде намалена с 2-3 градуса.  
- Затваряйте вратите към неотоплени помещения, защото студеният въздух охлажда за секунди и дава сигнал на термостата да се включва по-често.
- Не поставяйте прегради и завеси пред отоплителните уреди, за да не пречите на ефективната им работа.
- Вентилаторите и абсорбаторите охлаждат помещенията, затова ги изключвайте веднага след като са си свършили работата.
Енергийната компания съветва да не поставяте в близост едно до друго отоплително и охлаждащо средство, за да не се тушира действието им.