Мръсни и малки автобуси без достъп за майки с колички и хора с увреждания, много бавен и некачествен ремонт на тротоарите, опасни улици, осеяни с дупки, недостатъчно улично осветление, изпочупени пейки, липса на детски площадки в някои райони - това са част от основните проблеми, на които БСП ще търси решение. Това ще стане на среща с кмета Пламен Стоилов и екипа му, която се предвижда да е началото на декември, за да може предложенията да бъдат взети предвид при изработването на бюджета. За да разберат от какво са недоволни русенци, екип на обединението на жените социалисти в Русе проведе анкета сред 1538 души, а резултатите бяха представени на пресконференция вчера. 
По отношение на транспорта хората искат да се подновят и увеличат автобусите и тролейбусите, както и да има контрол за спазването на разписанията. 
Почти няма анкетна карта, в която да не е посочена конкретна   отсечка или цели улици, където тротоарите се нуждаят от ремонт. Гражданите са наясно, че в момента голяма част от тротоарите се ремонтират, но искат дейностите да се ускорят и по-добро планиране. Предложенията за подобряване на състоянието на уличните платна са подобни на тези за тротоарите - контрол, качество на материалите и ремонт на вътрешните улички, казаха Димитринка Маринова и Димитринка Русева на пресконференцията, в която участваха и общинските съветници Пламен Рашев и Никола Михайлов. 
Гражданите, които са участвали в анкетата, са недоволни и от осветлението, тъй като във вътрешните улици и междублоковите пространства лампите не са достатъчно, някои са разположени високо над дърветата и те пречат да се осветяват улици и тротоари. 
Покрай ремонтите градът се е оголил, секат се дървета на 30-40 години и се засаждат млади фиданки, които на много места съхнат, недоволни са гражданите. Преобладаващо е мнението, че по-голяма част от местата за отдих и почивка са в добро състояние, но има счупени пейки, настилката е в лошо състояние, замърсено е с отпадъци. В анкетите хората са посочили също, че през последните години общината изгради много нови детски площадки, но в цели райони на града липсват, а също и че масово детски площадки и игрища са превърнати в паркинги. 
Други по-важни предложения, които откроиха от БСП, са свързани с мерките за чист въздух, увеличаване на паркоместата, подобряване на състоянието на гробищните паркове в „Чародейка“ и Басарбово и други.