Броят на професионалните пчелари в Област Русе с над 150 пчелни семейства възлиза на 75, а в страната те са 971. Добитият пчелен мед в Област Русе възлиза на 900-1000 тона от 11 388 тона произведени в страната. Това показват последните данни на Българската агенция за безопасност на храните-Русе, изнесени на вчерашното заседание на Постоянната комисия в областта на земеделието, рибарството, горите и аквакултурите, председателствано от зам. областния управител Свилен Иванов.
На първо място в Русенска област по брой пчелни семейства е Община Русе, следвана от общините Сливо поле, Иваново, Бяла, Ветово, Две могили, Ценово и Борово. 
България е сред лидерите в Европа по биопроизводство на пчелен мед. Регистрираните биологични пчелни стопанства в Област Русе са общо над 100, което като брой пчелни семейства е около 25% от общия брой в областта, показва обзорно проучване за състоянието на конвенционалното и биологично пчеларство в България и Русенска област представено от Милен Петров - председател на Областен браншови пчеларски съюз „Русчуклия“.
Наблюдава се положителна тенденция на увеличение както на броя на пчеларите, така и на пчелните семейства в страната. През годините се засилва и интересът на младите хора към биопчеларството. Въпреки това броят на стопанствата, практикуващи подвижно пчеларство, намалява.