Учениците от 2 клас на училище „Св.Климент Охридски“ в Долна Студена проведоха нетрадиционен урок по околен свят в читалището на селото. Секретарят на читалищното настоятелство Ивелина Анчева и самодейката Гинка Шиндарска им разказаха за традициите, обичаите, забележителностите и видните личности от региона. Децата разгледаха изложените носии и шевици и много снимки. Интерес събудиха легендата за храма „Св.Петка“ и разказите за известни долностуденчани като танцьора дядо Петко Гигеча, лекаря в София проф.Ангел Панев, летеца ген.-майор Евгени Манев и др.