Автобусите и тролейбусите на градския транспорт са, меко казано, лоши. Тези превозни средства са опасни, грозни и силно амортизирани. Гражданите и шофьорите са отвратени от вида и състоянието на превозните средства. Това е проблем от голямо обществено значение и настояваме общината да предприеме незабавни действия за закупуване на нови превозни средства за нуждите на обществения градски транспорт, които да бъдат стопанисвани и експлоатирани от "Общински транспорт" АД. Това заявяват в питане до кмета Пламен Стоилов общинските съветници от групата на "Демократична България" проф.Велизар Павлов, д-р Теодора Константинова и доц.Иван Станев. 
Те смятат, че обновяването на автобусите и тролейбусите трябва да стане поетапно, да се използват всякакви възможности, а първите нови превозни средства да са факт още догодина. Според тримата общински съветници това може да се реализира със собствени общински бюджетни средства и искане за целева държавна субсидия от натрупаните държавни бюджетни излишъци. 
В тази връзка съветниците искат да разберат дали се предвижда провеждането на извънредна сесия, на която да се обсъдят варианти и възможности за решаването на проблема и в какъв срок, както и кога ще се купят първите нови превозни средства. 
Те посочват за пример Сливен, където вчера са пристигнали първите девет от общо 27 нови автобуса от Чехия по проект за интегриран градски транспорт, а също и Перник, който през май е спечелил средства от програма "Региони в растеж" за 15 нови автобуса. 
Добре е известно, че общественият градски транспорт е важна социална функция, която е грижа на общините не само в България, а и в Европа. Практика е общините да обновяват автобусния парк чрез бюджетни средства, европейски програми или целеви държавни субсидии, а стопанисването, поддръжката и експлоатацията да се осъществява от общински търговски дружества. Простите сметки показват, че не е възможно с приходи от постъпления за билети и карти да се закупуват нови превозни средства, нито да се изплащат кредити за тяхното купуване, посочват още от групата на "Демократична България". 
Предвид проблема, който е от голямо обществено значение, съветниците очакват кметът Стоилов да отговори лично на сесията днес не само на тях, а и на всички русенци.