Фермерите отново стягат протести заради новата наредба на Министерството на икономиката за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, която въвежда за тях тежки бюрократични изисквания. Според нея стопаните трябва да водят всекидневни дневници с изразходваното гориво, като ще бъдат описвани имената и ЕГН-та на трактористите, зареждащи всеки ден различните количества горива, искат се GP-координати и какво ли не.
С подзаконови актове ни вменяват задължения и действия, които нито са присъщи на нашия бранш, нито извършваме. Приравняват ни с бензиностанциите и трябва да се занимаваме с безумна бумащина вместо да си вършим работата, каза председателят на фермерския съюз "Дунавско зърно" Иван Караиванов. В официално становище браншовата организация се обявява твърдо против повторното включване на земеделците в обхвата на наредбата. Подобни декларации подготвят и други регионални фермерски сдружения, както и Националната асоциация на зърнопроизводителите.
Това ще са вторите протести за едно и също нещо само за няколко месеца. През лятото целият бранш се надигна срещу първия проект на закона именно заради новите, нелогични за земеделските производители изисквания. Тогава те постигнаха договорка с премиера Бойко Борисов и председателя на парламентарната комисия Емил Димитров, вносител на този закон, да бъдат изключени от излишния контрол. Сега обаче отново са включени с подзаконов акт.
Допълнително бреме ще се стовари и върху областните дирекции по земеделие, които извън многобройните си други задължения, ще трябва да вписват в регистри книгите за горивата на всичките регистрирани земеделски производители.