Електрическите и хибридните автомобили да могат да спират безплатно в зоните за платено паркиране в Русе, предлага кметът Пламен Стоилов. С тази мярка се цели да се подобри качеството на въздуха и да се насърчат водачите да използват моторни превозни средства, които минимално замърсяват околната среда. Очаква се предложението да получи зелена светлина от съветниците.
От общинската администрация подчертават, че усилията за опазване на околната среда са насочени към това община Русе да отговаря на критериите на Европейския съюз за чистота на въздуха и да се предотврати настъпването на опасности за здравето на хората и щети за обществото при влошаване на качеството му в резултат на различни дейности. 
Хибридните автомобили консумират по-малко петролно гориво, което води до отделяне на по-малко вредни емисии в атмосферата, а електрическите изобщо не отделят. Тъй като те се задвижват предимно от електромотори, които са почти безшумни, хибридните и електрическите автомобили спомагат и за намаляване на шума в околната среда, се посочва още в мотивите към предложението.
Точни данни за броя на електрическите и хибридните коли в Русе не са обявявани публично, но броят им е далеч под 100.
Друго предложение е от такса за паркиране да бъдат освободени автомобилите, които извършват търговска дейност, свързана с товарене и разтоварване, както и колите на държавни и общински институции за упражняване на техните правомощия. На тях ще им бъдат издавани пропуски след подаване на молба с данни за търговеца и копие на свидетелството за регистрация на превозното средство. Целта е да се улесни предоставянето на търговски услуги, а държавните и общински институции да упражняват законовите си правомощия, посочват от администрацията.   
Друга промяна в наредбата за обществения ред при ползване на превозните средства е да се позволи на автомобилите, които извършват комунални дейности, да навлизат в пешеходните зони, централния градски площад, паркове и градини за поддържането им. Досега в наредбата бяха изброени само миене, метене, смет и почистване на сняг, но това не обхваща всички комунални дейности, за които трябва да е разрешено движението на автомобили в тези зони.