98 са постъпилите жалби от граждани в общинското звено за защита на потребителите, като 57 от тях са относно рекламации на стоки и услуги. 41 са сигналите срещу търговски и туристически обекти, като по всички преписки са извършени проверки или са препратени до компетентните органи. Направени са общо 1018 проверки на търговски и туристически обекти, като са извършени и нощни проверки по подадени сигнали за шум и работа след 23:00 часа. 
По три от жалбите за рекламация на стоки и услуги не е образувано производство заради липса на документи, а за други две се изчаква становище. От останалите 52 жалби, 12 или 23% са удовлетворени, като са възстановени заплатените суми, направена е замяна на закупените стоки с нови или безплатен ремонт на уреди с дефекти. 
От общинското звено за защита на потребителите са съставили 17 акта за констатирани нарушения, като са издадени 19 наказателни постановления. Общата сума на наложените санкции е 6050 лева, а внесените суми от глоби са 3590 лева.