Учени използваха спътникови данни, за да изследват земната тектоника и затиснатите под ледовете на Антарктида образувания. Европейският спътник GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) е проучил скрития терен, измервайки силата на земното притегляне.

"В Източна Антарктида видяхме интересна мозайка от геоложки характеристики, които разкриват основни прилики и разлики между кората под Антарктида и други континенти, с които е била свързана допреди 160 милиона години", обясни Фаусто Фепачоли от Британския антарктически институт.

Антарктида някога е била част от суперконтинента Гондвана. Той е започнал да се разпада преди около 130 милиона години, макар и връзката между Антарктида и Австралия да се е запазила допреди 55 милиона години.

Използвайки спътниковите и сеизмоложки данни, учените създадоха триизмерни карти на земната литосфера, изградена от кората и течната мантия. В нея са останките от древните континенти.

Данните от изследването могат да бъдат използвани и за да се предвиди как ледената маса над терена може да реагира на повишаващите се температури.