Министърът на правосъдието Цецка Цачева е разпоредила проверка в Агенцията по вписванията за това дали са били спазени изискванията и наредбата за вътрешните правила при раздаването на бонусите на служителите.

„Вярвам, че няма нарушения, но ако в доклада на Инспектората бъдат установени такива, ще бъда безкомпромисна”, заяви Цачева по време на извънреден брифинг в правосъдното министерство.

Докладът ще е готов до края на следващата седмица или най-късно – в началото на по-следващата, поясни Цачева.

„Съобразила съм момента, в който изпълнителният директор Габриела Козарева пое агенцията в средата на месец август – по време на срива на Търговския регистър, и нейните усилия за възстановяване в пълнота функционалността на регистъра, както и работата по отношение на останалите три регистъра, които са в Агенцията по вписванията. За пръв път бе преодоляно забавянето в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, което беше факт, особено през месеците март, април и май”, добави Цачева.

По информация на изпълнителния директор на агенцията Габриела Козарева най-големият даден бонус за последното тримесечие е 3000 лева, а най-малкият – 700 лева. Тя настоя, че длъжностните лица, отговорни за срива на регистъра, не са получили допълнителни възнаграждения, а само останалите служители, които са работили извънредно след проблема с регистъра.

„Първите десет дни се работеше по 24 часа, след което се работеше всяка събота и неделя и това не е труд, който би бил могъл да бъде възнаграден по Трудовия кодекс”, коментира Козарева.

Тя обясни, че разпределените допълнителни възнаграждения са за месеците юли, август и септември, а общата им сума е плаваща и зависи от икономиите в последното тримесечие. По закон такива бонуси могат да се раздават четири пъти годишно.

Сумата на възнагражденията, изплатена в последното тримесечие на 2018 г., е в размер на 599 007 лв. Тя е разпределена между 635-е служители на агенцията, като на всеки е изплатено възнаграждение според индивидуална оценка.