Общината има намерение да продаде магазин с площ 63 кв.м на ул. „Борисова“ 51, като към него има заявен инвеститорски интерес. Имотът ще бъде включен в годишния план за приватизация и ще бъде открита процедурата. Предложението на кмета Пламен Стоилов беше одобрено от общинския съвет. Следваща стъпка от процеса по продажбата на общинския магазин е лицензирани оценители да се произнесат за цената, след което да бъде внесено предложение до общинския съвет за публичен търг с явно наддаване.