Оригинални старопечатни, редки и ценни издания показва постерната изложба под наслов „Книжовното наследство на Европа“, която беше открита вчера в читалището в Ценово. Експозицията проследява връзките на българските книжовници и просветители през Възраждането с европейските културни ценности. На постери бяха представени първата българска печатна книга на новобългарски език „Неделник“ от Софроний Врачански, издадена през 1806 г. в Римник, Румъния, както и „Рибен буквар“ от Петър Берон, чието първо издание от 1824 г. е отпечатано в Брашов. Те предизвикаха най-силно впечатление сред жителите на Ценово, които имаха възможност да се запознаят и със съвременна кирилска азбука, изработена от екип на Националната художествена академия. Бяха показани и миниатюри, които изобразяват моменти от Възрожденската епоха, както и Цар Иван Александровото Четвероевангелие, по-известно като Лондонското. Посетителите на изложбата се включиха и в дискусия за културно-историческото наследство на България и неговия принос към съвременната ценностна система на страната ни и на Европа. Изложбата се организира от областна администрация с подкрепата на регионалната библиотека „Любен Каравелов“ и община Ценово. Подобни изложби бяха показани в Две могили, Борово и Бяла. Инициативите са част от събитията за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз през 2018.