Наскоро „Топлофикация Русе“ обяви, че започва мащабна реконструкция в ТЕЦ „Изток“ с цел да диверсифицира горивната си база, така че да може да използва не само руски въглища, но и български такива, природен газ, биомаса, нефтени шисти и др. Тъй като в списъка възможни горива влизат горими неопасни отпадъци (RDF), които ще се изработват от битови боклуци, потърсихме изпълнителния директор на дружеството Севдалин Желев, за да даде допълнителни пояснения.

- Г-н Желев, в последните дни се говори за намерението на вашето дружество да използвате в енергийния си микс и отпадъци. Разкажете ни повече.
- Нашето инвестиционно намерение не е да изгаряме безразборно несортирани отпадъци, а да произвеждаме електро- и топлоенергия от предварително детайлно сепарирани боклуци. Това е т.нар. RDF, което представлява специално отделена смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. В този тип отпадък попадат най-вече хартия и пластмаса. 
Положителното за нас е, че технологията за изгаряне на RDF е значително по-ефективна в сравнение с изгарянето на въглища, тъй като при нея се произвеждат по-голямо количество топлинна и електроенергия със същото количество гориво. Използването на това гориво ще ни позволи да стабилизираме цената на предлаганата услуга.
- По какъв начин ще се снабдявате с това модифицирано гориво?
- За целта в момента сме в процес на въвеждане в експлоатация на сепарираща инсталация, която разработихме изцяло с участието и безрезервната помощ на български специалисти. Идеята е сметта, която се събира от боклукчийските камиони в града да постъпва в нашето съоръжение и отпадъците, които могат да бъдат изгорени от нас да бъдат отделяни и сепарирани и след това пренасочвани директно към „Топлофикация“.
- Няма ли „Топлофикация Русе“ да замърсява околната среда, горейки отпадъци?
- Отново бих искал да подчертая, че няма да горим безразборно отпадъци, както се опитва да се внуши на местната общественост. В никакъв случай няма да станем по-големи замърсители на околната среда, тъй като прекалено малка част от енергийния микс, използван от дружеството, ще бъде именно този модифициран отпадък. Далеч по-полезно е отпадъците да се оползотворяват в производствената ни дейност, отколкото да се оставят на открити площи да се разлагат и да носят зарази в района. Освен това в нашите инсталации за горене на въглища разполагаме с множество пречиствателни съоръжения, които очистват отделяните вредни газове и това е поредното доказателство, че е далеч по-екологично ние да оползотворяваме тези отпадъци, отколкото да се трупат на открити площадки.
Сепарирането на битови отпадъци, последващото обработване на рециклируемите материали и внедряването на полученото гориво в производството на енергия е модел, който от много години се използва в множество развити европейски страни и до момента никой не се е оплакал от вредни въздействия. Напротив, всички отбелязват позитивите от внедряването на тази технология в енергийните дружества.
- Как ще убедите обществеността в твърдението си, че вашите действия са по-екологични?
- Ние ще изгаряме RDF напълно контролирано, РИОС непрекъснато следят всички наши екологични показатели. Горивата, които изгаряме в производствената си дейност при преработката си, минават през множество очистващи съоръжения и в крайна сметка димът, който излиза от нашите комини, съдържа много по-малко вредни вещества в сравнение с това, което се случва, когато отпадъците се складират на открити площадки и се оставят да се разлагат без никой да се грижи за тяхното понататъшно оползотворяване.
- Ще допълните ли нещо за финал на нашия разговор?
- Необходимо е хората да разберат, че горенето на RDF няма вредни въздействия и всъщност представлява един ефективен и по-евтин начин да се изпълняват изискванията на Европейския съюз за ограничаване на депонирането на битови отпадъци. Целият този процес е строго регламентиран от българското и европейското законодателство и институциите следят изключително внимателно абсолютно всичко, отнасящо се до спазването му. Поради това е напълно невъзможно който и да било да си позволи да излезе от рамките на законоустановените граници.
Ако гражданите на град Русе искат да дишат чист въздух и отпадъците в местното депо да не се запалват, е много по-добре те да бъдат третирани и след това изгаряни в нашата инсталация, все пак тя ще е специално пригодена и имаме надеждни пречиствателни съоръжения.