Служители на Регионална дирекция по горите в Русе са констатирали незаконна сеч в горски територии, стопанисвани от Държавно ловно стопанство-Каракуз, съобщи Изпълнителна агенция по горите. За изсичането не е издавано позволително и дърветата не са били маркирани. 
Добитата незаконно дървесина, наредена на фигури на място, е била в размер на 59,20 пространствени куб. м. Тя е иззета, а за случая е уведомена Районната прокуратура в Дулово.