Между 156 и 188 млн. лв. ще струва замяната на старите печки на твърдо гориво с нови, отговарящи на европейски екостандарти. Това е записано в проекта на национална програма за подобряване качеството на въздуха в страната в периода 2018-2024 г., който е публикуван за обществено обсъждане. Коментари по документа ще се приемат до 5 декември. 
Набелязаните в програмата мерки трябва да решат екологичните проблеми най-вече на 28 общини,  заради които Брюксел съди държавата ни пред Съда на ЕС заради прекомерно надвишаване на допустимите норми за фини прахови частици във въздуха. Тъй като анализите сочат, че битовото отопление с неефективни печки и котли на твърдо гориво и използването на въглища с пепел и сяра и мокри дърва причиняват най-малко 85% от емисиите на фини прахови частици, а старите автомобили са източник на около 35 до 40 процента от вредните газове, отделяни от автотранспорта, мерките за подобряване качеството на въздуха са насочени най-вече в тези сфери.
Ще се сложи край на продажбата на въглища с високо съдържание на пепел и сяра и на дървата със съдържание на влага над 25 процента. Градовете ще трябва да определят зони с ниски емисии, в които автомобилите със стандарт преди Евро и Евро 1 ще са длъжни да плащат такси за влизане.
Всички домакинства, използващи дърва или въглища за отопление, които ще имат допълнителни разходи, произтичащи от въвеждането на мярката, ще бъдат компенсирани в пълен размер, ако понастоящем кандидатстват за целево енергийно подпомагане, пише в програмата. Общините ще трябва не само да проведат разяснителна кампания и да убедят хората да се разделят със старите си уреди, но и след смяната им да организират извозването им до сметища или за рециклиране.