Жилищното строителство в Русенско продължава да набира скорост, макар да остава далеч от нивата преди десетина години, показват данните на националната статистика. От началото на годината до края на септември в областта е започнато строителството на 50 сгради с 239 жилища в тях - с 11 повече отколкото за същия период на миналата година. Най-вероятно и тази година браншът ще отчете лек ръст, тъй като за цялата 2017 г. бе стартирало изграждането на 243 жилища. Което бе с 44 на сто повече от предходната 2015 г., когато бяха отчетени 148 започнати жилища.
Тези скромни темпове на растеж вероятно ще се запазят и през следващите месеци, за което говорят данните за издадените разрешителни за строеж. За деветмесечието на миналата година бяха издадени документи за 66 сгради с 226 жилища. Сега до септември са получени разрешителни за 85 сгради с 306 жилища. И ако всички те започнат навреме, вероятно и следващата година ще имаме малко повече нови жилища на пазара.
Броят на издадените разрешителни за строеж през 2016 г. бе най-голям от 2008 г. насам - за 96 сгради с 444 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.
Цените на новото строителство в Русе вече са достигнали някакъв временен пик на ниво около 700-750 евро на квадратен метър. Старите панелки са доста по-евтини и все повече купувачи се насочват към тях, за да сключат по-изгодна сделка. Според брокери цените им вече започват да падат.