Българските политици обезсмислиха съдържанието на езика ни, като са в състояние часове наред да произнасят реч, която съдържа верни изречения, но нулева информативност. Това обяви пред ученици от Математическата гимназия доц.Владислав Миланов, преподавател във факултета по славянска филология в Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Той гостува в Русе, за да се сложи началото на партньорския проект между МГ и СУ, в който учениците ще изследват политическото и общественото говорене и ще търсят положителните и отрицателните черти в това. 
Вчера бурен интерес предизвика една от двете презентации на доц.Миланов, която той бе подготвил специално за русенските гимназисти. В нея университетският преподавател беше подбрал обидни и нецензурни изрази, изречени от народни представители и политици на публични места. Атмосферата в зала „Изкуство“ в библиотека „Любен Каравелов“ осезателно се оживи, когато доцентът цитира примери от разделите „Клозетна“ и „Сексуална“ лексика.