Водопроводната мрежа и канализацията в централната част на Русе ще бъде подменена изцяло. Това съобщи управителят на "ВиК" инж.Сава Савов, който уточни, че най-вероятно в началото на следващото лято ще бъдат приключени всички предварителни процедури по мащабния проект и ще започне работата. Кампанията обхваща 49 улици в широкия център на града.
Там мрежата е силно амортизирана, тя не е подменяна и ремонтирана основно от 50-60 години, обясни Савов. Разбира се, улиците няма да се разкопаят едновременно, а поетапно и за всяко предстоящо действие на „ВиК“ жителите на града ще бъдат информирани навреме, увери управителят на фирмата. 
Работата по подмяната на водопроводната система е фактически вторият етап от водния цикъл, по който всъщност само Русе и Враца са довели дейностите до такава готовност, каза кметът Пламен Стоилов. Тъй като със сигурност разкопаването на улиците от „ВиК“ ще забави другата голяма кампания, която общината е подела - за ремонта на уличната мрежа, Стоилов е внесъл докладна записка до oбщинския съвет. В нея той предлага да се гласува изменение в срока за усвояване на дългосрочния кредит от ОББ от 24 на 36 месеца. С банката кредитор е постигнато принципно споразумение и има готовност за сключване на анекс с това изменение, като всички останали параметри на заема остават неизменени, допълни Стоилов. 
Не искаме да се получава така, че ние да асфалтираме дадена улица, а след това да дойдат от „ВиК“ и да разбият всичко, за да си свършат и те тяхната работа, коментира русенският кмет. Абсурд е да допуснем такива ситуации и една работа да се върши двойно, затова ще координираме усилията си и ще изчакваме да приключи подмяната на ВиК инсталациите и едва тогава ще се престъпва към ремонта на първостепенната и второстепенната улична мрежа, каза кметът.
Стойността на целия воден проект е 111 млн. лева, обясни инж.Сава Савов. Около 20 млн. от тази сума ще бъдат изразходвани за подмяната на ВиК съоръженията в централната част на града. Останалите пари са предвидени за канализацията в Долапите и Средна кула, както и за магистралния водопровод и други дейности. Предвиденият срок за изпълнение на целия грандиозен проект, финансиран с евросредства, е три години, но инж.Сава Савов и кметът Стоилов се надяват в Русе работата по подмяната на тръбите да отнеме значително по-кратко време.