Едно отдавнашно искане на дребните животновъди скоро ще бъде изпълнено - предстои да отпаднат териториалните ограничения за продажба на продукти от овче, козе и биволско мляко. Това стана ясно от проект на Министерството на земеделието, храните и горите за промени в Наредба 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Измененията трябва да се одобрят и от Европейската комисия.
Млечните продукти от овче, козе и биволско мляко ще могат да се доставят от фермерските обекти за търговия на дребно до други такива обекти или до мобилни хладилни витрини на територията на цялата страна. Ограниченията за изделия от краве мляко обаче остават. Предвижда се повишаване на таваните за директна доставка на малки количества сурово овче или козе мляко, свързани с броя на животните във ферма.
По сегашната наредба само продуктите от мед могат да се реализират в цялата страна, всички останали продукти от животински произход задължително се пласират само в областта или в съседните на нея области по местонахождение на фермата. С предложените промени се облекчава бизнесът на всички животновъди с изключение на стопанствата с млечни крави, което е твърде необяснимо, тъй като тази наредба обхваща малка част от дребните стопанства и не застрашава конкуренцията. Според експерти, едва 0,01% от пазара на млечни продукти се държи от фермите, регистрирани по Наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.