Дебатът около достъпа до детски градини, който е сред основните проблеми на местната власт в големите градове, най-често се съсредоточава върху броя места в тях. Това поставя решенията най-вече в полето на строеж на нови сгради в най-зле осигурените райони. Не по-малко важни са обаче човешките ресурси в предучилищното образование - ако има сгради, но липсват преподаватели, няма да има и детска градина.
Както показват данните, проблеми и с двете неща в Русе изглежда няма. По наскоро приключилата програма на Министерството на образованието за изграждане на детски ясли, детски градини и училища проектни предложения от Русе не са представени, тъй като общината не отговаря на критерия за липса на свободни места. За някои детски заведения търсенето е огромно и там не могат да се поемат всички желаещи, но пък за други кандидатите са малко.
По осигуреност с преподаватели Русе е най-добре от всички градове с население над 100 хил. жители. На 100 деца се падат 9,43 детски учители, което е повече отколкото в София (9.13), Пловдив (7.87), Варна (8.39), Бургас (8,38) и Стара Загора (7.42), показва анализ на Института за пазарна икономика. 
В повечето в повечето големи градове е към свиване на броя на преподавателите. В Русе обаче броят им остава практически непроменен през последните 5 години и е малко над 400. Преподавателите на 100 деца дори се увеличават, отново обратно на тенденциите в другите големи градове. 
Разбира се, тези положителни за Русе тенденции се дължат до голяма степен на намаляващото население и по-малкото деца, за които трябва да се търсят места в детските градини и преподаватели. Този аргумент обаче е валиден и за другите големи градове, тъй като навсякъде естественият прираст е отрицателен и делът на младите и децата в тях намалява.

Детските градини в Русе канят
на първия Ден на отворените врати

Община Русе организира за първа година Дни на отворените врати в детските градини на територията на общината. Родителите на децата, на които предстои да постъпят в първа група, ще имат възможност да разгледат учебните заведения и да се запознаят с персонала, който ще обгрижва най-малките.
В Дните на отворени врати желаещите ще могат да разговарят с директорите на учебните заведения, като ще им бъде предоставена информация за кандидатстването и последващото записване на децата. Информация ще получат и за храната, която се предлага във всички детски градини посредством предварително изготвено единно меню.
Съгласно утвърдения график за прием в детските градини за децата, родени през 2021 г., на които им предстои прием в първа група през септември, се подават заявления за първо класиране до 26 май. Към момента има активни 688 заявления, класирането ще бъде обявено на 29 май в 17 ч. Следващите две класирания ще се обявят съответно на 17 юни и на 1 юли.
График за провеждане на Дни на отворените врати
ДГ „Детелина“ - 23 и 24 април;
ДГ „Звездица“ - 23 април от 16.30 ч. до 18.30 ч. в двете сгради на детското заведение;
ДГ „Здравец“ - 25 и 26 април от 16.30 до 18.30 ч. На 26 април от 17 ч., при подходящи метеорологични условия, в двора на градината ще се проведе състезание с LEGO.
ДГ „Зора“ - 26 април. На 25 април в двора на градината, съвместно с ДГ „Незабравка“, ще се проведе открита практика за родители с LEGO. На 30 април ще се проведе традиционният празник на открито „Гергьовски люлки“.
ДГ „Иглика“ - 23 април, филиал „Дебелянов“ (ул. „Борисова“ 91), 24 април, филиал на ул. „Видин“ 11 и филиал „Чиполино“;
ДГ „Незабравка“ - 23 и 24 април в двете сгради на детското заведение.                 У